Hälla vätska med stor tratt

Det är alltid bra att ha en stor tratt tillhands när man ska överföra vätska. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strila ner i en bättre takt än ifall en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att flöda ned för att undfly att trattens mynning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar fungerar det riktigt bra med en liten tratt som exempelvis när man behöver komma åt att hälla där det är smått och otympligt.

En tratt har formen som en kon och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Exempelvis passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast samt rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I vissa fall kanske man hanterar rentav farliga samt frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk alternativt fylla på olja alternativt spolarvätska till bilen.

stora

Det finns framförallt två anledningar till varför man ej vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara dyr, och dels kan vätskan vara skadlig för huden eller bägge.

När man till exempel måste hälla om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flertal gånger. Det kan bli en dyr affär ifall man spiller allt för mycket och ofta. Bra hemsida. En annan vätska som är kostsam är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.