Vad ska man tänka på när man ska tillverka tabletter i samma tablettmaskin?

När det gäller verkstäder kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar tabletter är det annorlunda.

Tabletterna som ska användas som medicin kan ju blandas om små delar av tidigare tablettproduktion överförs till en ny tablettproduktion. Om man använder en tablettmaskin är det viktigt att hålla isär ingredienserna.

Viktigt att tänka på då man tillverkar tabletter

Innan man börjar pressa nya tabletter så ska man alltid se över de ytor som ska användas för produktion. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Kanske saknar du en ingrediens eller två? Innan du börjar måste du se till att tablettmaskinEN som du använder är fri från rester. Du kan inte ta hygienen för lätt i detta sammanhang.

Det kan vara klokt att ta för vana att enbart hantera ett material i taget. Att jobba metodiskt minskar riskerna. Producera inte mer än en tablett i taget. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

Tvätta även de maskiner som inte använts. Det kallas GMP, Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), och fungerar. Då minskar du risken för att misstag uppstår. Om du vill vara på den säkra sidan kan du även prova att journalföra det.

Det behöver du

De verktyg som ska användas i tillverkningen av tabletter måste självklart vara rena. Människor som är med i tillverkningsprocessen är också verktyg. Kläderna måste vara särskilt anpassade för det arbete som du ska utföra.

Linne är ett material som inte fäller. Även de som jobbar vid tablettmaskinEN ska vara rätt klädd. Kläderna bör täcka alla kroppsdelar. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Det minskar spridningen av virus.

När man är klar med en produktion så är det bra att tvätta de arbetsplagg som bars. Man bör byta till nya kläder då en ny produktion av tabletter drar igång. Du kanske inte alltid kan tvätta. Det finns tvättmedel som kan vara farliga att använda och som kan bli kvar på kläderna.

Glöm inte bort att skydda dig vid produktionen. Du måste kunna manövrera fingrarna på ett bra sätt. De skyddar både den som tillverkar tabletterna och själva tabletten.

Se också över dina skor. filmdragerad tablett
Det i sig har inte med tablettmaskinEN att göra. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger som kan vara extra känsliga att jobba med

mikrokristallin

Vissa mediciner kan vara extra känsliga. Tänk på det när du använder hormoner med levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.